Welkom bij Stichting Langtang Children Home

De Stichting “Langtang Children Home” is opgericht op 16 augustus 2006 en is gevestigd in Kaatsheuvel.

 

De Stichting “Langtang Children Home” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant onder no. 18084654.

 

De Nederlandse Belastingdienst heeft in 2007 de Stichting, m.i.v. 1 januari 2008, erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dossier 40877, kenmerk 8179.86.510, waardoor giften aan de Stichting, binnen de fiscale grenzen, aftrekbaar zijn voor de Inkomsten- en vennootschapsbelasting.

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk en beantwoordt volledig aan het 90+ criterium.

 

De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst.

 

Bestuursleden ontvangen geen salaris, noch onkostenvergoeding.

© Langtang Children Home

Sponsor website M-Sphere-Webdesign